AFSPRAKEN

  1. Wij voorzien 15 minuten per afspraak. Dit is de tijd die wij nodig achten om één probleem bij één patiënt te onderzoeken en/of te behandelen. Komt u met meerdere personen, dan dient u dit op voorhand te melden. Gelieve ook steeds kort de reden van uw afspraak aan onze secretaresse mee te delen of te noteren wanneer u online een afspraak maakt.

Nieuwe patiënten dienen steeds contact op te nemen met de secretaresse.

Nuchtere bloedname? U mag de voorbije 8 uur niet gegeten of gedronken hebben. Een glas water mag wel. Medicatie (met uitzondering van siropen die suiker bevatten) mag u ook innemen.

Wij kunnen uw elektronische identiteitskaart of eID inlezen om met uw toestemming over de meest correcte administratieve en medische gegevens te beschikken. Neem deze steeds mee op consultatie. Bij jonge kinderen kan dit ook de ISI+ kaart zijn.(zie http://www.mijngezondheid.belgie.be

Plan als 50-plusser jaarlijks een preventieconsult met nuchtere bloedname om tijdig gezondheidsproblemen te voorkomen.

HUISBEZOEK

Een huisbezoek vraagt extra tijd en organisatie van uw arts. Een huisbezoek is een uitzondering en wordt enkel georganiseerd omwille van één van volgende redenen:

  • ernstig zieke patiënten
  • patiënten in een rust- en verzorgingstehuis of ouderen die zich moeilijk kunnen verplaatsen
  • mindervaliden

U vraagt een huisbezoek aan per telefoon en dit liefst vóór 10.00u.

U kan niet kiezen welke huisarts op huisbezoek komt. Hiervoor bestaat een beurtrol.

E-mail

U kan ook via e-mail contact opnemen met de praktijk voor praktische of administratieve vragen. We beantwoorden zo spoedig mogelijk uw vraag. Hou er echter rekening mee dat dit 48u tijd in beslag kan nemen.

Er worden geen medische vragen beantwoord via mail!

Het versturen van persoonlijke medische gegevens via e-mail zoals verslagen of resultaten is niet mogelijk. Er zijn andere veilige mogelijkheden beschikbaar zoals Helena, COZO, vitalink, enz. 

Attest of voorschrift

Het aanvragen van voorschriften of attesten per telefoon of via e-mail dient te worden beschouwd als een uitzondering! Vraag uw arts om voldoende voorschriften tijdens de raadpleging zodat u toekomt tot een volgend consult.
Attesten kunnen slechts worden afgeleverd als u voor de desbetreffende aandoening recent op raadpleging bent geweest. Attesten die niet met de waarheid stroken, zullen worden geweigerd.
Reken steeds op een termijn van 48u vooraleer de gevraagde documenten kunnen worden afgehaald, dit liefst tussen 8.30u - 17.30u.

Medische handelingen

In onze praktijk kan u ook terecht voor onderstaande medische handelingen:

  • ECG of electrocardiogram van het hart
  • cryotherapie of bevriezen van wratjes of andere huidletsels
  • hechtingen (bv. snijwonde)
  • vaccinaties bij kinderen en volwassenen (behalve Gele Koorts)  - reisinformatie
  • kleine heelkunde zoals het wegnemen van huidletsels of het behandelen van een ingegroeide teennagel
  • PAP smear of vaginaal uitstrijkje

Opleidings-praktijk

In onze Praktijk worden regelmatig stagiairs geneeskunde opgeleid. Als u uw huisarts graag onder vier ogen wenst te spreken, dan volstaat het dit bij aanvang van de consultatie te melden. Ook stagiaires geneeskunde zijn gebonden aan beroepsgeheim.