Covid- en griepvaccinatie :

Langs deze weg willen wij u informeren over de griep- en covidvaccinatie 2023.

Beide vaccins zullen in onze praktijk toegediend worden. Om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bekomen bij de risicogroepen, sturen wij deze uitnodiging naar al onze patiënten met de vraag om familie of vrienden die tot deze risicogroepen behoren en mogelijk geen toegang hebben tot e-mail, te informeren. Ook wie niet tot de risicogroepen behoort, kan zich laten vaccineren.

De risicogroep bestaat uit 65-plussers, patiënten met een onderliggende aandoening zoals diabetes of hart- en vaataandoeningen, zwangeren, patiënten die immuniteitsonderdrukkende behandelingen krijgen zoals reuma- en kankerpatiënten, zwaarlijvige patiënten met BMI > 40, zorgverleners en patiënten die zijn opgenomen in een instelling.

Het COVID-vaccin is gratis voor iedereen zal automatisch aanwezig zijn in de praktijk.
Het GRIEP-vaccin moet u eerst bij de apotheek afhalen. Patiënten van 50 jaar of ouder kunnen het vaccin zonder voorschrift afhalen, evenals risicopatiënten die jonger zijn dan 50 jaar. Alle andere patiënten kunnen het griepvaccin met voorschrift en zonder terugbetaling halen bij de apotheek.

Omdat deze dubbele vaccinatie enige organisatie vergt, werken wij met speciale vaccinatiedagen . U kan hiervoor een afspraak maken bij onze secretaresses, zowel aan het onthaal als telefonisch (03/311.63.66). Alle covidvaccinaties dienen gezet te zijn voor eind oktober. Griepvaccinaties worden toegediend vanaf half oktober tot eind november. Beide vaccins kunnen dus enkel samen toegediend worden in de 2de helft van oktober, of u kan eerst het COVID-vaccin laten toedienen en later het griepvaccin.

Volgende vaccinatiedagen zijn voorzien:

  • Zaterdag 30/09                ENKEL COVID
  • Zaterdag 07/10                ENKEL COVID
  • Zaterdag 14/10                ENKEL COVID
  • Zaterdag 21/10                COVID + GRIEP
  • Zaterdag 28/10                COVID + GRIEP
  • Zaterdag 18/11                ENKEL GRIEP
  • Zaterdag 25/11                ENKEL GRIEP

COVID-vaccins kunnen om praktische reden niet buiten deze vaccinatiedagen worden toegediend, met uitzondering van patiënten die helemaal niet naar de praktijk kunnen komen. Deze patiënten moeten zich aanmelden en er zal een apart huisbezoekenmoment voor hen worden voorzien.

Indien u de dag van uw afspraak één van de volgende symptomen zou hebben, dan kan u best uw vaccinatie uitstellen en even contact nemen met de praktijk voor een nieuwe afspraak: koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, keelpijn of hoofdpijn, geur- en smaakverlies, verkoudheid of diarree

Voor verdere vragen mag u ons zeker contacteren.


Een dochter voor Dr. van Tubergen

Zondagavond 27/08/2023 is Dr. van Tubergen papa geworden van dochtertje Lucca. Ze is te vroeg geboren dus verblijft nog een tijdje in het ziekenhuis maar zowel mama als dochter stellen het momenteel goed.

Dr. van Tubergen zal zijn vaderschapsverlof opnemen als Lucca naar huis mag gaan. Daardoor zal hij waarschijnlijk in oktober enkele weken afwezig zijn.

We wensen hen alle geluk toe!Voorschriften

Vanaf heden is het niet meer nodig om een papieren voorschrift voor te leggen bij de apotheek.

Wanneer de arts voorschriften digitaal heeft gemaakt, kunnen deze bij de apotheek opgehaald worden door eenvoudig uw elektronische identiteitskaart te laten inlezen.

Heeft u graag een overzicht van de voorschriften die nog beschikbaar zijn, dan kan dit via volgende kanalen:

Indien u hierover meer info wenst, dan kan u dit aan uw arts vragen.

COVID-19 : informatie

http://www.mijncoronatest.be 

http://www.mijngezondheid.be 

Alle info over huidige maatregelen en teststrategie vindt u op http://www.info-coronavirus.be 

of via infolijn 0800/14.689

Infofiches die speciaal voor onze regio zijn ontwikkeld, vindt u op https://eerstelijnszone.be
Derdebetalersregeling bij raadpleging

Vanaf 1 januari 2022 werken wij met de derdebetalersregeling. Dit wil zeggen dat u nog enkel het remgeld dient te betalen. Dit kan zowel cash als met bancontact.